header

_/

_

זכויות חילונים

 ח"כ מיכה גולדמן - חבר ועדת הפנים 
בעבר, אברהם פורז אמר, אנחנו צריכים שירותי דת תאורטיים...אולם אמירה זו אינה מקובל גם על אנשים חילוניים כמוני...
אני גדלתי במושבה של הרב לוין שבא מחצרו של הרב קוק. הרב לוין היה שנים רבות רבה של כפר תבור וראינו אדם של איש עבודה ותורה. כילדים ונוער התקרבנו לדת. אני עוד שייך לדור שמגיע לבית הכנסת, ילדיי לא מגיעים לבית הכנסת.

אם לא נעשה את הרפורמה ואת השינויים ולא נדע לצמצם את הפעילויות המיותרות שיש בהן בזבזנות כספית על מנגנונים ומינהלות, אנחנו חוטאים. יש אבסורד אחד גדול, אפשר לאחד פעילויות מינהלתיות למרחבים גדולים יותר ...הרפורמה חשובה ואפשר היה להעביר את כל טיפול המועצות הדתיות לרשויות המקומיות, תוך בקרה. אפשר לעשות זאת בשלבים, להעביר שליש לעיריה ושני שליש ישארו כרגיל. העיריה תעשה זאת במינימום של כוח אדם. אפשר לעשות טוב יותר, יותר לצרכי דת ופחות לצרכי שכר.
 
 ח"כ יואל רזבוזוב- יש עתיד - חבר ועדת פנים
 
90% הולך למשכורות ורק 10% לפעילות. אני יכול להגיד שיש ציבור חילוני שבכלל לא משתמש בשירותי המועצה הדתית וכשהוא משתמש הוא משלם על זה כסף והרבה כסף. עשינו חישוב, רישום נישואין, פתיחת תיק והכול ביחד עולה 1,121 ₪.

הרב הראשי לישראל הרב ישראל לאו :
הנושא הזה ש- 92% מתקציב המועצה הדתית הולך למשכורות ונשאר פחות מ- 10% לשירות הדתי נטו, קרי, המקוואות, העירוב, שיעורי התורה, אחזקת בתי הכנסת, קליטה רוחנית של עולים, מכונים לבר-מצווה וכדומה.

. אפשר בהחלט להקדיש יחם גדול יותר לשירותים הדתיים עצמם, וממילא גם התדמית של המועצה הדתית תהיה יותר הסברתית, יותר מחנכת, יותר דואגת לשיעורי תורה, יותר מקרבת בין דתיים לבין אלה שאינם דתיים. היא תהיה שונה מכל מה שאנחנו מכירים היום. הדבר הזה בידינו וניתן לעשותו.
 
 
אני הרב אברהם משיח מתחייב לדאוג לנושאים הבאים :
 
1. יחס של כבוד  לכל תושב בפנותו לבית הכנסת.
    כל בית כנסת יקצה מקומות ישיבה עבור אורחים תוך סימון בולט על מיקומם.
 
2. אין לנצל את חוסר התמצאותם של האורחים הפוקדים את שערי בתי הכנסת ע"י
    הוצאת כספים שלא כדין, ובמיוחד בבר מצוה או בשבת חתן.
 
3. שמירה על זכות החילונים במרחב הציבורי. אין להרשות בשום פנים הליכה על הכביש 
    בשבתות ביציאה מבית-הכנסת לאחר התפילה. אין להתגודד בפתח בית כנסת לאחר
    התפילה בשבת.
 
4. פיתוח מיזמי תרבות המתאימים גם לאורח חיים חילוני, חידוני תנ"ך בין בתי הספר בעיר ובקרב האוכלוסיה הכללית.
 
5. נערי בר מצווה דתיים מלמדים נערי בר מצווה חילוניים.
 
6. כל חילוני זכאי לקבל עזרה וייעוץ הלכתי מטעם המועצה בכל הנוגע לכל שאלה שיש לו 
    במעגל החיים.
 
 איך זה מתבטא בדוחות הכספיים

חזרה לתפריט הראשי
  
אם ברצונך להגיב
 
ניתוח דוחות כספיים של המועצה האנטי דתית גבעת שמואל
 
כיצד מוליכים שולל את המבקר הפנימי בעיריית גבעת שמואל
 
לקבלת דוחות כספיים המלאים של המועצה האנטי דתית
 
אודות הרב אברהם משיח, רו"ח
 
חזרה לראש הדף