header

_/
 מערך רישום נישואין בגבעת שמואל
הקדמה-

חוק פתיחת אזורי הרישום לנישואין מאפשר לכל זוג להירשם לנישואין בכל עיר.

 אגרת נישואין - עומדת על 700 ש''ח. ונגבית מכח תקנות שירות דת היהודיים (אגרות שירותים) התשעד 2013. ישנן הנחות הקבועות בחוק
  זוגות שנרשמו תשלומי אגרות בנכוי הנחות אגרה ממוצעת לזוג
2016 126 108,867 711
2017 601 268,046 446
.
מדוע יש קפיצה משמעותית במספר הנרשמים ומדוע יש ירידה באגרה ממוצעת הנגבית, וכן יש לשאול מדוע       ב -2016 גבו אגרות יותר מהקבוע בחוק

בפועל בשטח
המועצה גובה סכום כספי ניכר עבור רישום הצורך כמה דפים.  קיים מנגנון של הנחות, השימוש בו אינו אחיד.  חוסר פיקוח מביא לכך שזוגות מבני ברק נרשמים ללא עלות והמבחן פשוט הוא השוואה בין הכנסות המועצה מאגרת רישום לבין מס' הזוגות שנרשמו.
 
כדי לשבר את האוזן נגלה כי מספר הרשמים לנישואין בכל הארץ לשנה הוא 34,000 ומתפרסים על 135 לשכות רישום, כלומר כ-250 רישומי נישואין בממוצע ללשכה אחת , בעוד שבגבעת שמואל  המונה כ-27,000 תושבים נרשמים לנישואין 601 זוגות.

תוצאות המבחן מראים על גביה לא אחידה , מספר נרשמים לא סביר ורק לאחראי על המועצה- הפתרונים.

השוואת מעמדן של בנות המדרשה ברישום לנישואים- יש עוות במצב בו בני ישיבה מקבלים הנחה של 40% ואילו בנות מדרשה משלמות מחיר מלא.  

 
אחזקת רב רושם נישואין במועצה דתית גבעת שמואל- עלות של 103,222 ש''ח כפי הצעת תקציב 2018.

נקודה למחשבה, במועצה הדתית בתל-אביב-יפו אין רב רושם נישואין כלל.
 
במועצה האנטי דתית יש כמה גרסאות של כתובות .חלקן פסולות או בעיתיות. אני מצרף את נוסח הכתובה שעבר הגהה על ידי ועל הנרשמים לנישואין  לודא כי אכן נוסח כתובה שנתקבל הינו המעודכן.
לקבלת נוסח הכתובה הנכון לקבלת נוסח הכתובה
לזוגות שנישאו וברשותם כתובה פסולה יש לכתוב כתובה חדשה, הנקראת "כתובה שנפל בה טעות".
לקבלת נוסח כתובה שנפל בה טעות
 

אני הרב אברהם משיח מתחייב לבטל את אגרת הרישום לתושבי גבעת שמואל.
 
 
 איך זה מתבטא בדוחות הכספיים

חזרה לתפריט הראשי
  
אם ברצונך להגיב
 
ניתוח דוחות כספיים של המועצה האנטי דתית גבעת שמואל
 
כיצד מוליכים שולל את המבקר הפנימי בעיריית גבעת שמואל
 
לקבלת דוחות כספיים המלאים של המועצה האנטי דתית
 
אודות הרב אברהם משיח, רו"ח
 
חזרה לראש הדף