header

_/
_
תקציבים לבתי הכנסת בגבעת שמואל

בתי הכנסת בגבעת שמואל מספקים את הסל הדתי המשמעותי ביותר עבור תושבי גבעת שמואל.

פעילות מבורכת זו כוללת תפילות שעורי תורה קבועות הרצאות שונות.

עלינו להידרש לשאלה : כיצד מממנים בתי הכנסת את הוצאות תפעולו של בית הכנסת. מי נושא בעול הניקיון, חשמל, הפרסום.

בפועל תמיכות ניתנות לבתי כנסת מקורבים בלבד וללא שקיפות ציבורית:
עמותה המקורבת לרב הראשי- 45,000 ש''ח,
אילני חסד-35,000 ש''ח,
מדרשית אוריה- 10,000 ש''ח,
בית כנסת "שבת אחים"- 40,000 ש''ח,
תמיכות עד 10,000 ש''ח לגורמים הבאים: בית-חב"ד, בית כנסת משכן-שמואל, בית כנסת אהבה ואחוה, בית כנסת משכן שלמה ויוסף, בית כנסת רמת-דקלים, מכון צומת.

יש לפרט את הקריטריונים להם זכאים בתי הכנסת לתמיכה כספית המשמשת למתן שרותי דת לתושבים אך ורק על בסיס שוויוני בלבד.

אני הרב אברהם משיח מתחייב שאדאג לכך שהמועצה הדתית תממן בתי כנסת המעניקים שרותי דת באופן שהעלות לא תיפול במישרין על חברי בתי הכנסת בלבד, לפי מפתח אחיד וללא משוא פנים.

להלן פרוט התמיכות עבור בתי כנסת הנמצאים בשלבי בנייה
להלן פרוט התמיכות עבור בתי כנסת הזקוקים לשיפוץ
 
1השלמת בתכנ'ס.jpg
2שפוץ בתכנ'ס.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 איך זה מתבטא בדוחות הכספיים

חזרה לתפריט הראשי
  
אם ברצונך להגיב
 
ניתוח דוחות כספיים של המועצה האנטי דתית גבעת שמואל
 
כיצד מוליכים שולל את המבקר הפנימי בעיריית גבעת שמואל
 
לקבלת דוחות כספיים המלאים של המועצה האנטי דתית
 
אודות הרב אברהם משיח, רו"ח
 
חזרה לראש הדף