header
מי מזגן
נשאלתי על ידי ר' אבישי מירלשוילי נ"י  בדבר ניקוז מי מזגנים בבנין המשפחה בפרדס כץ, שנטפו בשבת לצורך נטילת ידיים.
נדון השאלה- האם שייך דין מוקצה במי מזגן שנטפו בשבת.
תשובה- מותר להשתמש במי מזגן שנטפו בשבת ואין בהם איסור נולד וזאת כאשר מי המזגן מתנקזים לכלי שהיו בו מים מערב שבת. דין זה רק לנוהגים כשו"ע ואילו הנוהגים כרמ"א צריכים להחמיר בזה.
 והטעם להתיר הוא מאחר והמזגן אינו יוצר מים חדשים בשבת אלא רק מרכז את אדי המים שבאוויר החדר ומעבה אותם והדבר דומה למים הניקויים על צידו החיצוני של בקבוק קר. או לטל המצטבר על עלים ביום בוקר, שמקורם בעיבוי אדי מים זעירים שהיו באוויר וא"כ דין מים אלו כגשם שהוא מינד ניידי.
לשיטת השו"ע אין איסור נולד לצורך זה נזכיר מספר מקורות:
 1. מותר להפשיר קרח בכוס לשו"ע- כי לשו"ע לא שייך איסור נולד. שער הציון סימן שכ.
 2. ביצה שנולדה- הביצה אסורה לב"ה רק מטעם הכנה ולא מטעם נולד.
 3. סימן תצח – עגל שנולד- מותר ואין איסור מצד נולד.
 4. אפר שנוצר בשבת מעצים שנשרפו בתנור- האיסור באפר נובע מדין כלים שנשברו בשבת. שאינם ראויים למלאכה ולא מדין נולד.
 5. גשם שיורד בשבת- מותר לכו"ע ומשמע גם בעננים שנוצרו בשבת
 6. האיסור לכתוב על אדים שבשמשת החלון נובע מאיסור כותב ולא מאיסור מוקצה.
 7. בקבוק קר שהונח על שולחן ונתכסה כולו במים שהתעבו אינו נאסר בטלטול אע"פ שמוקף כולו באדי מים. ( בשונה מגזי צמר שטמנו בהם סיר שיש להיזהר מטלטול גזי הצמר להדיא)      
 8. מי המזגן הזורמים לכלי שהיו בו מים מבעוד יום - הגרש"ז אויערבך (שולחן שלמה קיג כו) פוסק לאסור משום דבר שיש לו מתירין, על פי המשנה ברורה שפסק כאליה רבה, אולם דעת הר' אלישיב זצ"ל דאמרינן במי המזגן קמא קמא בטיל. ולכן אין לאסור בשבת משום דבר שיש לו מתירין. והוי ספק דרבנן לקולא.
רינת ישראל
לכבוד הבחור החשוב בנימין ישיבת מרכז הרב
           
באשר לשאלתך בנוגע להדלקת נרות חנוכה בקרב בני ישיבה אשתדל לענות כמיטב יכולתי לפי הנקודות שהעלית
 1. בגמ' שבת כג משמע שר' זירא השתתף בפריטי לפני שהתחתן אותם היה נותן למארחו. מאידך    לאחר שהתחתן יצא יד"ח בהדלקת אשתו ושוב לא היה משתתף עם מארחו.
            מכאן ראיה שתלמידי ישיבה צריכים להדליק בעצמם או להשתתף בפרוטות (לתלמידי ישיבה אשכנזים זה לא נפק"מ כיוון וממילא מנהג האשכנזים שכל אחד מדליק ואפילו בבית    הורים).         
      2. האם הורים פוטרים את בן הישיבה מהדלקה כמו אשתו או שמא דווקא באשתו נאמרה הלכה זו משום שאשתו כגופו וממילא היא שליחה שלו להדליק בממונו?
          החזון עובדיה קמד מביא שר' זירא היה יתום מאב ואם ולכן לפני שהתחתן לא יכול לסמוך על הדלקתם (מעניין שבשו"ת יחוו"ד ח"ו הביא טעם אחר ואכמ"ל)
          ולפיכך כיוון שהנך נסמך לשולחן הוריך (אביך סיפר לי על מאות השקלים לחודש שעולה אחזקתך בישיבה) הנך יוצא בהדלקתם.
          כמו כן תוכל גם להתכוון לצאת בהדלקת נרות שמדליקים באולם הישיבה.
      3.-בנוגע לאפרים- אל תיקח ללב את היציאות שלו. גם אני זכיתי לכינוי "משוגע" עקב הרגלי לקשור את הסוודר סביב המתנים.
      4. תתמיד בלימודים ופחות במשחקי שח-מט לתוך הלילה.
          דיברתי עם איתמר הרשקו, מזכיר הישיבה, והוא יכיר לך את  עמית קאופמן וירדן קליינמן מגבעת שמואל. לדבריו יש עוד 2 בחורים מגב"ש שלומדים בישיבה. כדי לך ליצור איתם קשר.
      5. מחזור ויטרי הוא תלמיד של רש"י ונחשב כראשונים (ודרך אגב גם שם מובא שייצא ידי חובה בהדלקת אביו ואמו)
הרב אברהם משיח רו"ח ומגשר גבעת שמואל.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בס"ד
לכבוד הרב אברהם משיח בית כנסת רינת ישראל
הרב מכיר את___ בת 24 כיום היא סטודנטית בבר אילן. חכמה יפה וגבוהה. לאחרונה הבת הכירה בחור חילוני שלטענתה הוא שונה מכל מה שהיא הכירה עד עכשיו.ערכיות, רגישות, והתחשבות, הקשר מתפתח במהירות רבה לטעמנו ואף שאין לו התנגדות לדת מכל מקום הוא גדל בבית חילוני ואינו מכיר יהדות ,מעבר לכך שהשכנים הדתיים שבגבעתיים שקטים ונחמדים.
אולם אנו היינו מעדיפים בלשון המעטה בן זוג שבא מבית דומה.
עד עתה לא שחררנו מהבטן המלאה שיש לנו כלפי הקשר הזה,ושאלתנו היא האם כדאי לנסות לעצור, להתערב  ?
 
תשובתו של הרב אברהם משיח בית כנסת רינת ישראל גבעת שמואל
שאלתכם קשה ומורכבת ובנוסף טענת מטען רגשי כלפי הקשר הזה ולכן אנסה לעלות כמה נקודות למחשבה:
 1. למרות פסיקת בג"צ ,מלפני שנה, כי גם חד מיניים יכולים להיקרא גבר ואשה ,סבורני עדיין ,כי אהבה בין גבר לאישה הינה דבר עצמתי. תובנה זו בהכרח מביאה להכרה כי השפעת ההורים על הילדים בנושא זה שואפת לאפס. ההכרה זה כבר מחלחלת בנו כבר מגיל העשרה בו ההורים צריכים יותר לקבל ולא להלחם לא להטיף ובודאי שלא להכנס למלחמות. הקב"ה ברא את העולם באופן שכל אדם בהגיעו להכרה מחשבתית ותודעתית, מגלה את היחוד שלו ומלחמה בזה הינה אבודה מראש וגובה מחיר גבוה בצורת ההתרחקות והפסד לכל הצדדים.
עליכם ההורים מוטלת החובה שלא לפרק את הקשר עם הבת וע"כ הנכם חייבים להתאזר בהרבה סבלנות כי ההתמודדות ללא ספק הינה קשה.
 
 1. אף שיש זוגות במצבים דומים שמסתדרים, נראה כי ערכי הדת של שניהם שווים בעיניהם וע"כ האישיות היא זאת שתופסת מקום בקשר. לכן כדי לוודא שערכי הדת של הזוג אכן שווים (יתכן שערכי הדת של הבת נחלשו בכדי להרחיב את היקף ההיכרויות).לענ"ד, עליכם ליצור פגישה רגועה כדי להיוכח שאכן היא הולכת לבחירה מתוך החלטה מושכלת.
החלטה מושכלת מביאה בחשבון את הנקודות הבאות:
א.   קשר פיזי במהלך הפגישות- האם יש הגבלה כל שהיא כתוצאה מהבדלי חינוך .
ב.    דוגמת אב שאינו שומר תורה ומצוות לילדים מסרים סותרים.
ג.     שבתות וחגים עם מי שרגיל לצפות בטלויזיה או לנסוע לטיול.
ד.    שמירת הבית היהודי כאשר מחליטים למסד את הקשר מבחינת צניעות וטהרת משפחה, דברים הקשים ממילא לכל זוג, ועל אחת כמה וכמה, למי שלא מבין על מה ולמה . עד כמה הוא יקריב מעצמו בשבילה. והאם זה הוגן כלפיו.
       
מה בכל זאת ניתן לעשות?
ההשפעה הטובה ביותר תהייה אם תתקרבו תאהבו ותדברו ממקום אוהב ולא ממקום מטיף ויודע.
כדאי גם לתת זמן לפתוח פתחים יתכן גם שבני הזוג עצמם ירגישו במורכבות וכך תימנע עוגמת נפש.
בכל מקרה כדאי גם להתפלל שהכל יצא לטובה.
הרב אברהם משיח בית כנסת רינת ישראל גבעת שמואל
 
 
לכבוד הרב אברהם משיח שליט"א בית כנסת רינת ישראל שכונת רמת הדר גבעת שמואל
יש לנו בעיה עם הבן והרב זינגר הורה לנו לדבר אתך ...
כנו כן נתבקשתי להזכיר לרב לגבי...
אודה על תשובתך.
 
תשובה לכבוד....
 
ברשותך אחזור על עיקרי הדברים אותם מסרת לי בשבת בפארק רמון
1.הבן נשוי כ10 שנים ויש לו 2 ילדים כ"י.
2.בחופשת הקיץ באו הנכדים אליך לכמה ימים ל"קייטנת סבתא" ולהפתעתך הם סירבו לאכול מהבשר, כיון שאמא החליטה שצריך להיות צמחוניים.
3.בבירור עם הבן התברר שאכן "אשתו החליטה" שעל כל המשפחה להתנזר מאכילת בשר.
4. הבן מרגיש ממורמר מהחלטה זו הן מבחינתו והן מבחינת בריאות הילדים.
להלן פרטים שנוספו בעקבות שיחת הרב עם הבן.
1.הבן מתאר מצב בו במשך כל שנות הנישואים אשתו כופה את דעתה בכל נושא בו צריכים להחליט במסגרת הנישואים.
2.לרוב הבן מוותר מתוך רצון לרצות את אשתו ,אולם הדומיננטיות הכפייה של אשתו גורמת לו לאי שקט שמתעצם כשיש  "הנחתה" חדשה ובמקרה זה הצמחונות, המקבילה אותו הן בבית והן מחוץ לבית תוך יצירת עוגמת נפש.
3.אולם קיים  חשש להתעמת עם בת הזוג כיון שהדבר יכול להעיב על היחסים ביניהם, ולהחזירם לשנותם הראשונים של הנישואים שהיו רוויות    בויכוחים על רקע דומה .
 
לכבוד גב'...להלן הנחייתי כפי שנראה מתיאור המצב ואתפלל לה' שלא תצא תקלה תחת ידי.
מצב שתלטנות הוא בלתי נסבל בין בני הזוג אמנם כ"חוט השערה" ניתן להכיל,אולם שתלטנות כ"עבותות העגלה" מורידה את איכות החיים וגורמת לתסכולים רבים, ומצריכה טיפול.
עם זאת אני תמה מהיכן נובעת שתלטנות  זו של בת הזוג האם מהצורך לפצות על חסך מסוים או שיש בעיה נפשית המצריכה טיפול מקצועי.
כך או אחרת אם הבן יכול "להכיל" את הנטיה לדומיננטיות מבלי שזה יפריע לו אולי עדיף לטאטא תחת השטיח ולהסתפק בתפילה ש"השגעון" יעבור כמה שיותר מהר ,אולם אם כל פעם צצה שתלטנות חדשה והדבר מעיק מאוד על הבן הרי שיש לנסות לפתור את הבעיה באופן יותר מקצועי.
 
כפתרון ראשוני אפשר לנסות לספק את הנטייה לדומיננטיות ע"י "האבסה" של בת הזוג בדרישה, לספק החלטות , אשר אולי יספקו את הצורך הנפשי שלה , הדבר יכול להתבצע באופן שאת כל ההתלבטויות ,ספיקות ושאלות של הילדים ושל הבעל בכל סוגיה שעולה על הפרק, מפנים לבת הזוג שתחוה דעתה ותרגיש שהיא "נחשבת" ודעתה "חשובה"וכו'.
 
באשר ל"שגעון" החדש בדבר הצמחונות, לענ"ד לא כדי להתנגד ,אלא לזרום עם ההחלטה הזאת ,כיון שאין בטווח הקצר פגיעה שמצריכה הפרת שלום בית,
ובתפילה שהצעדים הננקטים יקלו את "רוע הגזרה" .
 
הרב זינגר הסכים לכל הנ"ל והוסיף כי אפשר לנסות צעד זה למשך כחודש ולאחמ"כ להיות איתי בקשר
בברכה הרב אברהם משיח בית כנסת רינת ישראל שכונת רמת הדר גבעת שמואל.
 
 
 
לכבוד הרב אברהם משיח, בית כנסת רינת ישראל שכונת רמת הדר, גבעת שמואל.
 
לצערנו בננו פרק מעליו עול תורה ומצוות, ממש אתאיסט... 2 אחיו הולכים בתלם... ואיננו מבינים במה טעינו בחנוך... הוא עדיין ממשיך לגור אתנו  ובחדרו מחלל שבת וכו'.. אולי הרב יוכל לשוחח אתו...
תשובת הרב אברהם משיח יוני נתניהו 4
 
שכנים יקרים
בפגישה איתי הבנתי כי אתם מקבלים אותו כמות שהוא.עצם זה שהוא מרגיש בנח להמשיך לגור בבית, מראה שהוא רוצה להישאר קרוב אליכם, לעליכם לשמור על קשר חם אתו ולשדר לו כי אינכם מתבישים בו, אינכם מטיפים לו ואוהבים אותו ,על אף כיפתו השקופה. אינכם צריכים להאשים את עצמכם...לאף אחד אין תעודת בטוח בחינוך ילדים וזה קורה במשפחות הכי טובות, והרשימה ארוכה.
אם הבן ירצה לשוחח איתי, אענה לו בשמחה, אולם זה חייב לבוא מצדו, כי אני מבין שהוא אינו מחשיב "רבנים" בלשון המעטה...
 
עד כאן לתשובת הרב אברהם משיח יוני נתניהו 4 גבעת שמואל
 
לאחר תקופה נפגשו בני הזוג בבית הרב. מסתבר כי הבן הכיר בחורה גויה , הרוצה להתגייר, וההורים מקוים כי באמצעותה יחזור הבן לדרך של תורה ומצוות. ביה"ד לגיור התנה את הסכמתו לגיור הבחורה בעזרה שהבחורה תקבל מרב מוסמך, ועל זאת באה פניית ההורים לרב אברהם משיח, לעזור בגיור הבחורה.
 
תשובת הרב אברהם משיח יוני נתניהו 4 גבעת שמואל
שכנים יקרים
... אשתי ואני נפגשנו עם חברתו של הבן. הבחורה עושה רושם של בחורה רצינית הרוצה באמת ובתמים להתגייר. עם זאת הצגתי בפניה את המורכבות שבמעבר ממצב שאין עליה תביעה בהיותה אינה בת ברית, למצב בו היא מחויבת במצוות, כיהודיה, והינה ברת עונשים באם תעבור על איסורים כאלה ואחרים...
בקשתי ממנה,כנדרש  עפ"י ההלכה, לודא עם עצמה את מניעיה ואם ברצונה להשלים את תהליך הגיור..
 
עכ"פ הנני  נעתר לבקשתכם ומביא בפניכם לקט אודות סגולת ישראל ומעלתו
 
 
 
 
טולסטוי:.."הננו רואים,כי כל הממשלות וכל האומות הביאו עליו ענויים ורדיפות. השפלות ודכויים. וכי למרות כל אלה -הוא תמיד חי! הוא, אשר תמיד לא הוטעה על-ידי כל הרדיפות והדכויים לעזוב את דתו המיוחדת.
היהודי הוא היצור הקדוש שהביא מן השמים את שלהבת הנצח, והאיר בה את העולם כולו. הוא המקור הדתי , המקור והמעין ממנו שאבו כל העמים האחרים את אמונותיהם ודתותיהם..."
"...היהודי הוא החלוץ של החופש גם בזמנים שהעמים היו מחולקים לשנים –עבדים ,ואדונים , החוק של משה אסר להמשיך בעבדות אדם יותר משש שנים.
היהודי הוא החלוץ של ההשכלה ...הסמל של הסובלנות התרבותות והדתית.
היהודי הוא הסמל של הנצחיות:
"נצח ישראל לא ישקר"(שמואל א' טו):
 
2)שילר:"כל הדכאון והשפל הפוגעים בעם האוניברסלי –הסטורי הזה לא יוכלו להשמיד את זכותו הנשגבה ואת עוז השפעתו בדברי –ימי העולם "
 והלכו גוים לאורך ומלכים לנגה זרחך..."
"כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים"
 
3)מארק טווין:
אם להאמין לסטטיסטיקה, מהוים היהודים אחוז אחד בלבד ממספר אוכלוסי העולם . זה מעלה על דעתנו מעין ערפילית של אבק כוכבים שאבד בנוגהו של שביל החלב. היה זה טבעי , איפא, אילו לא היינו שומעים עליהם אלא לעיתים רחוקות. אבל-אנו שומעים עליהם, ושומעים עליהם תמיד.  העם היהודי נכבד עלי אדמות לא פחות מכל עם אחר. הוא ערך קרב מפליא בעולם הזה בכל התקופות. הוא נלחם בידים כפותות מאחורי גבו. והוא רשאי להתגאות על כך, ועלינו לסלוח לו על גאותו זו.
המצרים הבבלים , והפרסים קמו ,ומלאו את האדמה בקולות רועשים , בהדר ותפארת, לאחר מכן- נבלו ,הפכו למשהו מעולם הדמיונות ונגוזו. אחריהם באו היוונים והרומאים , הקימו שאון גדול, וגם הם חלפו- הלכו להם. גם עמים אחרים התעוררו לפתע, הרימו את אבוקתם המאירה לתקופת- מה, אבל היא כבתה עד מהרה. וכעת – או שהם מצויים באור בין הערביים, או שנעלמו כלא היו.
היהודי ראה את כולם, נצח את כולם , וכעת הינו מה שהיה תמיד. אינו מגלה לא התנוונות, לא מיחושי זקנה, לא תשישות איברים, ולא התמעטות כוחותיו, ואף  נפשו הערה, הפעילה ובעלת היוזמה לא נתקהתה.   כלם הם. בני תמותה- חוץ מהיהודי.עמי הגבורה חלפו ואינם עוד, ורק הוא היהודי, נשאר. מהו סוד נצחיותו של העם היהודי???
(והדברים נכתבו לפני תחילת תחית ישראל, בערך בשנת 1850)
 
4)גטה:"לאור דברי ימיו וקורותיו של העם המיוחד מתווה ההנהגה האלוקית בכתבי הקודש, את הדרך לכל האדם והעמים" .
"עם זו יצרתי לי- תהלתי יספרו"(ישעיהו נ"ג
 
5)רוכול:"כמו אחד ער ופכח עומד לו עם ישראל בין עמי האלילים השכורים והמבולבלים ...זוהי החידה של עולם העמים, שאינה נתנת להתבאר על ידי האמצעים המצויים של ספור תולדות הדורות"
 
6)ניטשה:"...יבוא היום הגדול, וכל שלשלת דברי ימיו וקורותיו של העם החסון הזה... תתגלה בנקמת ברכתו של ישראל גם לכל אלה העמים, ואלוקי ישראל עתיק היומין ישמח אז ביצירת עולמו ובעמו, וכולנו כולנו נגילה ונשמחה אתו".
 
7)מקסים גורקי:"...דוקא על שום כך שונאים את כלל היהודים: על שגם עליונותם הרוחנית , והיותם נבדלים לטובה , נעלים מן השאר. עוד, הם שונאים כיוון שנתנו לעולם את הנצרות-"דראו את החיה שבאדם, ועוררו את המצפון ורגש האבה לבני –אדם...
 
"במכתב לאחד ממכריו היהודים, ד"ר א.ד. גורדון, כתב (בשנת1902!):
"העם היהודי, שהתקדש הסבלותיו, אהוד עלי ביותר. אני כורע ברך לפני עצמתו הרוחנית ונפשו המעונה במשך דורות של עוול ויסורים- ואף על פי כן הוא עודנו חולם על חירות בלהט של אמונה. דם טוב, משולהב, זורם בעורקי עמכם!
אומרים לי, כי הציונות הוא אוטופיה. איני יודע אפשר שכך הדבר. אך במידה שאני רואה באוטופיה זו שאיפה עקשנית ולוהטת לחירות , נראה הדבר בעיני כמגמת –חיים נעלה.
בכל ליבי מאחל אני לעם היהודי, כלעמים אחרים לרכז את כל כוחות- הרוח בחלום זה להזרים לתוכו דם חם, ללחום ללא הרף. כדי להתגבר על העוול, גסות הרוח, והשפלות".
"חפץ אני להביע את אהבתי לעם ישראל- לא בתור רחמן ומצטער בצרת עם נקשה ונענה , כי אם בתור אוהב נאמן- בעד הטוב והחסד שעשה עם העולם הנאור, בשעה שהעולם הזה היה רודפו בכל מיני עינויים קשים...".
 
 
ורנר זומבארט, סוציולוג גרמני שחי במאה הקודמת
 
."העם היהודי הכניס על ידי נביאיו את הנעימה המוסרים הגדולה למקהלת האנושות, והוא מוסיף ומכניס נעימה זו עד היום על ידי טובי בניו. הרי הפאתוס הטראגי הגדול השואף לתיקונו של עולמנו מקורו סוף סוף ביהודה, וממנה עבר גם אל הנצרות(עתיד היהודים)  .
הסופר הבריטי האנטישמי יוסטון סטיוארטצ'מברליין
" מה נתנו היהודים לאירופה? הם נתנו את התנופה המוסרית הכבירה, את מורא ההוד של תביעות ללא קץ וגבול, את הרומנטיקה והשגב של בעיות מוסריות. ירשנו מהם הרגשות נעלות מאוד. הכרנו אמונה בכח אלוהי נעלה, אמונה חיה ומשפעת על החיים במידה רבה כל כך, שעיצבה מחדש את נשמתנו ונתנה לה כוון חדש. ישעיהו, ירמיהו ומשוררי תהילים היו ומוסיפים להיות גם כיום כוחות מרובי השפעה בחיינו הרוחניים"  (יסודות המאה ה-19)
 
לאחר מלחמת יוהכ"פ כתב עורך עיתון לונדוני:לאט לאט הופכת ישראל למטרד:. העיתונאי בנימין גלאי הגיב "אין לך אמת גדולה מזו. אך יכני הרעם, מדוע לאט?ימים רבים לפני שהורידו את הסנדי טיימס מראש הר גבוה בפליט סטריט, פרסמה לשכת העתונות הממשלתית שלנו ספר לבן ובו עשר נקודות, שכל אחד מהן מטרד: לא תרצח. לא תנאף. לא תגנוב. פעם היינו מטרד לבבלים למצרים לישועים... היום אנו מטרד לקומוניסטים, לפאשיסטים, ולעריצים מזרחיים. כל זמן שהנשמה בקרבנו, ג'נטלמן, מטרד שאין לסלקו.
 
 
הסופר עזריאל קרליבך כתב אחרי השואה מאמר על שנאת ישראל. וכך סיים את דבריו "הם התפרצו לעליות הקיר, מקום שם ישבו תנוקות של בית רבן ועסקו בתורה בקול חנוק, מפני שכל עוד קול זה נשמע בעולם, אין השטן יכול לישון במנוחה. הם חיללו את כתבי הקודש מפני שמהאותיות המתות בוקע הקטרוג, הלגלוג, הבוז , לכל ישותם".
 
פרופ' ישעיהו ליבוביץ- הנביא בלעם יועד ע"י ההשגחה למתן את השפעתה של הנצרות בכך שטבע את המושג "לא איש אל ויכזב".  אדם לעולם לא יכול להיות אלוהים.
 
ישראל – שיר אל
 
אתם שלום וביתכם שלום, בברכה רבה ובברכת ושבו בנים לגבולם. הרב אברהם משיח בית כנסת רינת ישראל שכונת רמת הדר גבעת שמואל.
 
לכבוד הרב אברהם משיח שליט"א שכונת רמת הדר גבעת שמואל
נתבקשתי להזכיר לרב לגבי הבעיה עם הבן. אודה על תשובתך.
 
תשובה לכבוד....
 
ברשותך אחזור על עיקרי הדברים אותם מסרת לי בשבת בפארק רמון
1.הבן נשוי כ10 שנים ויש לו 2 ילדים כ"י.
2.בחופשת הקיץ באו הנכדים אליך לכמה ימים ל"קייטנת סבתא" ולהפתעתך הם סירבו לאכול מהבשר, כיון שאמא החליטה שצריך להיות צמחוניים.
3.בבירור עם הבן התברר שאכן "אשתו החליטה" שעל כל המשפחה להתנזר מאכילת בשר.
4. הבן מרגיש ממורמר מהחלטה זו הן מבחינתו והן מבחינת בריאות הילדים.
להלן פרטים שנוספו בעקבות שיחת הרב עם הבן.
1.הבן מתאר מצב בו במשך כל שנות הנישואים אשתו כופה את דעתה בכל נושא בו צריכים להחליט במסגרת הנישואים.
2.לרוב הבן מוותר מתוך רצון לרצות את אשתו ,אולם הדומיננטיות הכפייה של אשתו גורמת לו לאי שקט שמתעצם כשיש  "הנחתה" חדשה ובמקרה זה הצמחונות, המקבילה אותו הן בבית והן מחוץ לבית תוך יצירת עוגמת נפש.
3.אולם קיים  חשש להתעמת עם בת הזוג כיון שהדבר יכול להעיב על היחסים ביניהם, ולהחזירם לשנותם הראשונים של הנישואים שהיו רוויות    בויכוחים על רקע דומה .
 
לכבוד גב'...להלן הנחייתי כפי שנראה מתיאור המצב ואתפלל לה' שלא תצא תקלה תחת ידי.
מצב שתלטנות הוא בלתי נסבל בין בני הזוג אמנם כ"חוט השערה" ניתן להכיל,אולם שתלטנות כ"עבותות העגלה" מורידה את איכות החיים וגורמת לתסכולים רבים, ומצריכה טיפול.
עם זאת אני תמה מהיכן נובעת שתלטנות  זו של בת הזוג האם מהצורך לפצות על חסך מסוים או שיש בעיה נפשית המצריכה טיפול מקצועי.
כך או אחרת אם הבן יכול "להכיל" את הנטיה לדומיננטיות מבלי שזה יפריע לו אולי עדיף לטאטא תחת השטיח ולהסתפק בתפילה ש"השגעון" יעבור כמה שיותר מהר ,אולם אם כל פעם צצה שתלטנות חדשה והדבר מעיק מאוד על הבן הרי שיש לנסות לפתור את הבעיה באופן יותר מקצועי.
 
כפתרון ראשוני אפשר לנסות לספק את הנטייה לדומיננטיות ע"י "האבסה" של בת הזוג בהחלטות שונות אשר אולי יספקו את הצורך הנפשי שלה , הדבר יכול להתבצע באופן שאת כל ההתלבטויות ,ספיקות ושאלות של הילדים ושל הבעל בכל סוגיה שעולה על הפרק, מפנים לבת הזוג שתחוה דעתה ותרגיש שהיא "נחשבת" ודעתה "חשובה"וכו'.
אפשר לנסות צעד זה למשך כחודש ולאחמ"כ להיות איתי בקשר
 
באשר ל"הנחתה" החדשה בדבר הצמחונות לענ"ד לא כדי להתנגד ,אלא לזרום עם ההחלטה הזאת ,כיון שאין בטווח הקצר פגיעה שמצריכה הפרת שלום בית,
ובתפילה שהצעדים הננקטים יקלו את "רוע הגזרה"
בברכה הרב אברהם משיח שכונת רמת הדר גבעת שמואל.