header

_/
_
 לשכת סתם בגבעת שמואל

כל תלמיד חכם צריך שיידע כתיבת סת"מ.
 
אני הרב אברהם משיח מתחייב להקים לשכת סת"מ מקצועית בגבעת שמואל אשר תאויש ע"י סופרי סת"מ תושבי גבעת שמואל.
 
1. לשכת הסת"מ תאפשר בדיקת תפילין ומזוזות וספרי תורה על פי תקנים אחידים ובמחיר
    מסובסד.
 
2. לא עוד הסתמכות על מכונים בבני ברק, המציבים בחזיתם מומחי שווק עבדקנים,
    המנצלים את חוסר הידיעה של הנזקקים לשירותיהם, דבר הגובל בעשיית עושר ולא במשפט.
 
3. הדרכה של סופרי סת"מ.

4. הקמת קורסים בכתיבת סת"מ לצעירים ובוגרים.

 בשעטו"מ הננו מגישים סדרת שעורים בכתיבת סת"מ לצפיה ולימוד מעשי בהדרכת הרב אברהם משיח שליט"א
 
 
שיעור 1 הכנת קולמוס
 
שיעור 2 הכנת קולמוס
 
שיעור 3 הכנת קולמוס
 
שיעור 4 הכנת קולמוס
 
שיעור 5 אימון בשרטוט קוים פשוטים
 
שיעור 6 לימוד כתיבת אותיות ב,ד,ה,ם
 
שיעור 7תרגול אותיות ב,ד,ה,ם
 
שיעור 8 לימוד אותיות ז,ח,ן
 
שיעור 9 תרגול אותיות ז,ח,ן
 
שיעור 10 לימוד אותיות נ,ו,ג,ט
 
 שיעור 11 12 לימוד אותיות מ,ר,ק,ת
 
שיעור 13 תרגול אותיות מ,ר,ק,ת
 
שיעור 14 תרגול אותיות מ,ר,ק,ת
 
שיעור 15 לימוד אותיות כ,ך
 
שיעור 16 לימוד אות ל
 
שיעור 17 תרגול אות ל
 
שיעור 18 לימוד אותיות פ, ף
 
שיעור 19 לימוד אותיות צ, ץ
 
שיעור 20 לימוד אות ס
 
שיעור 21 אות ע
 
שיעור 22 לימוד אות א
 
שיעור 23 לימוד אות י
 
שיעור 24 לימוד אות ש


תיקון סופרים ספר תורה נוסח תימן עם אותיות לפופות, עקושות ומנוזרות.


תיקון סופרים ספר תורה ספרדי / אשכנזי.


מגילת אסתר  / פרשיות תפילין   /  מזוזה
 
 

 
 איך זה מתבטא בדוחות הכספיים

חזרה לתפריט הראשי
  
אם ברצונך להגיב
 
ניתוח דוחות כספיים של המועצה האנטי דתית גבעת שמואל
 
כיצד מוליכים שולל את המבקר הפנימי בעיריית גבעת שמואל
 
לקבלת דוחות כספיים המלאים של המועצה האנטי דתית
 
אודות הרב אברהם משיח, רו"ח
 
חזרה לראש הדף