header
שאלה לרב אברהם משיח בית כנסת בית אל שכונת גיורא גבעת שמואל
הרב זינגר הפנה אותי אליך,כדי שתעזור לי בבעיה שיש לי עם בעלי.
 תקופת החגים מביאה אתה מתח רב בבית. בעלי מעונין להיות אצל הוריו ואני רוצה לחגוג אצל הורי. בפסח שעבר היה ויכוח שעלה לטונים גבוהים, נטלתי את בתי התינוקת והשארתי את בעלי והבן בבית.
לאחר מכן התברר לי כי הם נסעו להוריו. אני שונאת את תקופת החגים, כל חג מביא אתו גהינום לבית.
האם אין מה לעשות ?
 
תשובת הרב אברהם משיח בית כנסת בית אל שכונת גיורא גבעת שמואל
נדמה שאין סוף לשאלות מסוג הזה.
 נדמה כי ערבי שבת וערבי חג טומנים בחובם מתח, אך האמת הוא שהם רק פתח לשחרור מתח זוגי, המצטבר כשכבלי מסגרת של עבודה או לימודים, מתרופפים.
במילים אחרות לא נראה כי המתח הזוגי הוא פרי ערב חג אלא כתוצאה מזוגיות לקויה ממנה אתם סובלים. כדאי לכם לפנות לגורם מוסמך לשם ייעוץ, אפשר להיוועץ גם עם בעל ניסיון שמכיר אתכם היטב ורוצה בטובתכם.
ויכוח, בין בני זוג, העולה לטונים גבוהים גורם בד"כ לנזקים קשים לזוגיות ולעולם אינו פותר את הבעיה, בד"כ נכנסים לפגיעות אישיות שהחלמתן קשה ולפעמים בלתי אפשרותי והראיה שהחבילה התפרקה.
לקחת את הבת ולעזוב את הבית הינה מעשה מאוד קיצוני אשר יש לנקוט בו כך כשקיימת סכנה פיזית או נפשית  (רק לפני חודש נרצחה אשה בהריון ואם לשניים על ידי בעלה בגרזן )אך במקרה של וויכוח, פתרון של עזיבת הבית, שובר את הכלים ,גורם לתסכול רב אצל בן הזוג ומוציא את הויכוח מחוץ לכותלי הבית ומהוה פתח להכנסת דעות נוספות שלא בהכרח יתרמו לשלום הבית.
צורה אחרת להסתכל על "פיתרון" מעין זה הוא לחשוב כיצד יקבלו ההורים את בן הזוג כאשר תתפייסו, כיצד יקבלו הורי בן הזוג אותך, האם לא ישארו משקעים אצלם ומי יערוב לך שההורים יוכלו לשים הכל מאחור ולהמשיך באווירה של "עסקים כרגיל".
תפנו לייעוץ זוגי ותבררו מה באמת מפריע לכם בזוגיות ותראי שרוב הבעיות יפתרו מאליהם.
 
בברכת חג שמח הרב אברהם משיח בית כנסת בית אל שכונת גיורא גבעת שמואל.
לכבוד הרב...
 בעלי לא מאמין לרבנים ומסרב לשתף פעולה...
לכבוד גב'...
התיעצתי עם הרב זינגר. סיפרתי לו כי אני שכן שלכם בבלוק...
הרב זינגר ביקש ממני ממני להעביר לכם דבר תורה של ר' נחמן מברסלב . באחד מסיפוריו של ר' נחמן הנקרא "שבעת הקבצנים" מסופר על 7 קבצנים שנותנים מתנות לזוג טרי לכבוד נישואיהם. הקבצן הראשון הינו סגי נהור והוא נותן להם במתנה את התכונה שלא לראות דברים מרגיזים בבן הזוג. הקבצן השני הינו חרש והוא מעניק להם את המתנה שלא לשמוע דברים מעצבנים מבן הזוג. הקבצן השלישי הינו מגמגם והוא מעניק להם את מתנת הכבדות שבדיבור המונעת שליפות חדות מהפה. הקבצן הרביעי בעל צואר עקום לרמוז כי יש להפנות מבט מכישלונותיו של בן הזוג את ההמשך תקראו לבד ...
כמו כן הרב הביע נכונות לעזור לכם כספית, יש לו רק תנאי אחד, שבכסף שהוא משלם, אחד מכם מתחיב למכור לו את הויכוחים שיש לו עם בן הזוג, ולהתחייב כי כל ביקורת ואי שביעות רצון יקבלו ביטוי רק בבית הרב זינגר (ולא בבית בנכחות הילדים),
 מה דעתכם על הצעתו הנדיבה של הרב?
 
שאלה שהופנתה לרב אברהם משיח שליט"א.
שאלה מאת אליהו שגיב, גבאי בית כנסת "בית-אל" בגבעת שמואל.
הפרטים המזהים הושמטו.

כהן שנסע מעל המהירות המותרת ופגע ברוכב אופניים. האם יכול לישא כפיו.
האם נחשב כאונס במה שלא יכל לעצור את הרכב והוא עצמו התחרט ועשה תשובה.
 
תשובת הרב אברהם משיח שליט"א:

נאמר בגמ' ברכות לב אמר רבי יוחנן: כל כהן שהרג את הנפש לא ישא את כפיו, שנאמר +ישעיהו א'+ ידיכם דמים מלאו.
ונפסק בשולחן ערוך סימן קכח  סעיף לה
כהן שהרג את הנפש, אפילו בשוגג, לא ישא את כפיו אפילו עשה תשובה. הגה: וי"א דאם עשה תשובה, נושא כפיו ויש להקל על בעלי תשובה, שלא לנעול דלת בפניהם,  והכי נהוג (טור ורש"י והרבה פוסקים אגור וב"י).
ונמצינו למדים כי הרמא מקל היכן שעשה תשובה בעוד ששו"ע מחמיר.
ולגבי הריגה באונס , מצאנו כי יש פוסקים המתירים לכהן שהרג את הנפש לישא כפיו , והיינו שהוא שוגג הקרוב לאונס, אולם נסיעה במהירות מופרזת אינה אונס כיון שהדבר ידוע ומפורסם שמהירות מופרזת יכולה ח"ו להביא אסון, וע"כ לענ"ד אין מקום להקל  והיעב"א.
 
עד כאן תשובת הרב אברהם משיח.