header
 
החובל עם אריאל

פג ב  אמאי
 
פג ב החובל בחבירו
 
פד א תני אידך ר שמעון
 
פה א עלו בו צמחים
 
פה א צער במקום נזק
 
פה ב     בעי רבא
 
פה ב  בעי   רבא
 
פה ב  בעי רבא
 
פה ב בעי  רבא
 
פה ב בעי רבא
 
פו א   מאי תנא
 
פו א בושת הכל לפי המבייש
 
פו א מאי תנא
 
פו ב הכל לפי המבייש
 
פו ב המבייש את הסומא
 
פו ב המבייש את וכו
 
פו ב מתני   כלא רבי יהודה
 
פו ב מתני  דלא וכו
 
פו ב מתני דלא רבי יהודה
 
פז א  משנה זה חומר באדם
 
פז א החובל בבת קטנה של אחרים
 
פז א מאי סגולה
 
פז א מתני זה חומר באדם
 
 
 פז ב ובבנו הגדול
 
פח  ב אמר רב אידי בר אבין
 
פח א     מר בריה דרבינא
 
פח א   מר בריה דרבינא
 
פח א  מר בריה דרבינא
 
פח א אימיה דרב שמואל
 
פח א אימיה דרב
 
פח א החובל בעבד כנעני
 
פח א מאי טעמא דר יהודה
 
פח א מר בריה דרבינא
 
פח ב אי סלקא דעתך
 
פח ב אמר רב אידי בר  אבין
 
פח ב אמר רב אידי בר אבין
 
פח ב הדרוה לקמיה דרבי יהודה
 
פח ב הכי אמר שמואל
 
פט ב אלא  הדתניא
 
פט ב אלא הדתניא
 
פט ב לימא תקנת
 
צ א ואיבעית אימא
 
צ א לימא דרבא
 
צ א משנה התוקע
 
צ ב איבעיא להו
 
צ ב וסבר לה ר עקיבא
 
צ ב ת''ר שור תם
 
צב א ת''ר כל אלה
 
צב ב אמר              ליהרבא רבה
 
צב ב אמר ליה רבא  לרבה
 
צב ב אמר לרבה