header
_
האכזבה הגדולה
אלברט אינשטיין כתב "כי אי שפיות זה לעשות את אותו הדבר שוב ושוב ולצפות לתוצאות שונות"

גרעון אקטוארי בסיום יחסי עובד מעביד בשנת 2016 בסכום אסטרונומי של 10,524,009 ש''ח מקנה למועצה אנטי דתית גבעת שמואל כרטיס כניסה למועדון המועצות הדתיות אשר 90% מהתקציב שלהם משמש לתשלומי שכר ורק 10% משמשים לפעילות השוטפת . עליהן נכתב בדוח מבקר המדינה במאי 2013 , על רקע סידרה של דוחו"ת שהצביעו על אי סדרים וחשד לשחיתות במועצות הדתיות כי משמעות הדבר היא פגיעה בזכות האזרח לקבל שירותי דת איכותיים

עוד קובע מבקר המדינה ב 2016 כי העסקת אחראים על שירותי דת מבלי מכרז או ועדת איתור גורמת להחלטות בעלי רגישות גבוהה בנושאי כשרות דהינו הענקת תעודת כשרות לעסק או הסרתה להתקבל שלא עפ"י שיקול דעת מקצועי אשר מטרתו מניעת פרצות בחומת הדת תוך שימור על מרקם חיים שלו בעיר.

הברחות מוצרים ע"י בתי עסק, מידע מוטעה לציבור אודות מקצועיותם של מוהלים ומעל לכל חוסר יכולת לגבש תשובות ופסקי הלכה לציבור השואלים הינם פירות של השיטה בה ממנים מקורבים אשר פעילותם אינה עולה בקנה אחד עם דעת תורה והשקפתה הצרופה של היהדות, לעם החונה פה בקהילת קודש גבעת שמואל תבנה ותכונן.

כמי שנאלץ לשתף פעולה עם עסקנים במשך רוב ימי חייו מסכם הרב הראשי לישראל הרב ישראל מאיר לאו:
נושא המועצה הדתית כואב לנו, חשוב לי מי נמצא במועצה הדתית, לא פחות ואולי יותר ממי שמייצג אותי בעירייה. בעירייה הוא לפעמים עוסק בנכסים, בביוב, בתאורה או בכבישים או בחניה, אך כאן הוא עוסק בשבת, בתפילה, בחינוך, בכשרות, בטהרת המשפחה, ואלה ציפורי הנפש שלנו. בואו נפסיק להתבזות במהלך כל השנים בנושא של מועצות דתיות, שכבר פג תוקפן, סוף ציטוט.

ועוד מתוך דוח השנתי של מבקר המדינה-
בוואקום שנוצר מכהנים כיום בתפקיד יו"ר מועצה דתית, גזבר מועצה, מנכ"ל, מנהל אגף לתרבות יהודית, מנהלי מחלקות וזאת בלי מכרז או ועדת איתור וללא הליך תחרותי ושוויוני, בשיטה שלטענת המבקר " פותחת פתח למינוי של מקורבים לשר ולמפלגתו... פוגעת בעקרון השקיפות ובשוויון ההזדמנויות ואינה מבטיחה כי לתפקיד ייבחר המתאים והכשיר ביותר".

ואמנם קיימת החלטת הממשלה על הקמת צוות שיבחן את ביטול המוסדות הוותיקים ההם, ומינוי אנשי מקצוע כאחראים במקומן על שירותי דת ברשויות המקומית.

בעיר קרית אונו ויתרו על מועצה דתית ועל יו"ר מועצה דתית ועל גזבר מועצה דתית ועל מנהלי מחלקות ומנהל אגף לתרבות תורנית. ושרותי הדת ל 160,000 תושבים לא נפגעו.

גם בגבעת שמואל צריך לעמוד רב בראש נותני שרותים דתיים כמו שבראש בית חולים עומד רופא ולא עסקן פוליטי. אף אם עבריה לא היתה מעוניינת בעסקן פוליטי שיוביל את בנה לפעילות מבצעית מלבד בעל הכשרה צבאית מתאימה, כך לא יתכן כי עיר המוגדרת "הפסגה של המרכז" תדשדש בנושא כה מהותי וללא הנהגה רוחנית פעילה.
גבעת שמואל זקוקה לרב תושב המקום, פעיל, יצוגי ונמרץ בתפקיד מלא ולא תהא עדת ישראל כצאן אשר אין להם רועה.

הגיע זמן לסייע לנוער להתחבר זהותו הדתית הן מבחינה לוגית והן מבחינה רגשית. לא עוד % 40 מורידי כיפה בקרב הנוער בגבעת שמואל.

לא עוד תקציבים לשכר עבור עסקנים שאינם תורמים מאומה להעמקת אמונה והטמעת הידיעה כי תורת ישראל היא המכתב מאלוקים והיא היא חכמתנו ובינתנו לעיני העמים.

במסמך זה מוצגים הליקויים במועצה האנטי דתית בגבעת שמואל ע"י רואה חשבון מוסמך ורב מוסמך וכמי ששירת שנים רבות כמחליף מקומו של הרב הראשי לשעבר של גבעת שמואל.

אנחנו דורשים לקבל את שירותי הדת הטובים ביותר עם מקסימום יעול ובעלות כספית מינימלית.
-
איך זה מתבטא בדוחות הכספיים

חזרה לתפריט הראשי
  
אם ברצונך להגיב
 
ניתוח דוחות כספיים של המועצה האנטי דתית גבעת שמואל
 
כיצד מוליכים שולל את המבקר הפנימי בעיריית גבעת שמואל
 
לקבלת דוחות כספיים המלאים של המועצה האנטי דתית
 
אודות הרב אברהם משיח, רו"ח