header

_/>שכר בכירים

שכר העובדים במועצה אנטי דתית גבעת שמואל ללא יחס למספר תושבים
 
פושע קטן - פועל בניגוד לחוק.
פושע בינוני - עוקף את החוק.
פושע גדול - משתמש בחוק.
 
 
אז כמה זה עולה לתושבי גבעת שמואל?
 
שכרו החדשי של  יו"ר המועצה האנטי דתית גבעת שמואל הינו 25,158 ש''ח לחודש ועלותו השנתית 301,298 ש''ח בשנת 2019.
 
 
 ואם זה לא מספיק, המוח היהודי מצא דרך "חוקית" נוספת לסדר מקורבים על חשבון הקופה הציבורית והיא במינוי "ממונה" במקרים בהם ראש עיר אמיץ מתעלה מעל שיקולים פוליטים ומבטל את המועצה הדתית וממנה רב מקצועי אשר נוטל על עצמו את רוב שרותי הדת בעיר.
 
במקרה זה שליטת השר מתבצעת רק באמצעות ממונה ועל תופעה זו נכתב בדוח מבקר המדינה
...בנוסף, שלושה ממונים מכהנים בכמה מועצות דתיות, כך שהיקף המשרה הכולל של כל אחד מהם - 200%-170% - הוא גדול מהמותר על פי חוזר מנכל ובהנחיות הממונה על השכר באוצר, ואינו מתיישב עם היקף השכר שאמור להיות משולם להם בגין מספר התושבים שהם משרתים. -מתוך דוח מבקר המדינה

גם מיודענו יו"ר המועצה האנטי דתית גבעת שמואל משמש בנוסף כממונה על הרבנות בקרית אונו ובכך מצטרף לחבורת הממונים העליזה המקבלת שכר מלא מכמה מקורות ועל כך נאמר בדו"ח מבקר המדינה.
ועל כך נאמר בדו"ח מבקר המדינה

... בחלק גדול מאותן מועצות דתיות,  הממונים ה"זמניים"  מכהנים בפועל שנים רבותהוותיקים שבהם לא הוחלפו מ 2004- .-
 
כמה זה עולה למשלם המיסים ?
 
 
 
 
עודד פלוס (כיום יועץ משפטי ומנכ"ל המשרד לשירותי דת ובעבר היועץ המשפטי של העירייה בקרית ביאליק) מדווח לסגן שר הפנים, ירון מזוז , כי בעיריית קריית מוצקין, יש ממונה שהגיע בשנת 2010. הוא מקבל 200,000 שקל בשנה אבל כמעט ולא מגיע למועצה הדתית.... הממונה מבקש שהמזכירה תגיע לתחנת רכבת בתל-אביב ותעביר לו את הצ'ק...
 
 
 
עלויות נוספות ומיותרות במועצה דתית גבעת שמואל
 
שכר עובדי מנהלה במועצה הדתית (לא כולל את שכר יו"ר המועצה ) 318,179 ש''ח לשנת 2019,
 
 תשלומי פנסיה 463,648 ש''ח.
 
וכאן הגענו לכסף הגדול- שאותו נאלץ לשלם אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו.
 
עפ"י חוקי העבודה במדינת ישראל יש סכומים אותם יש לשלם בסיום יחסי עובד-מעביד: יש הפרשה לפיצויים, פדיון ימי מחלה, פדיון ימי חופשה המעודכנים מדי שנה וכמובן פנסיה.
 
גם למועצה הדתית יש התחייבות כזו אולם, התחייבות זו אינה כלולה במאזן ובדו"ח רווח והפסד, אלא  נרשמת כהערה בלבד. התחיבות זו לא עודכנה במשך השנים ועמדה על סכום של 1,340,629 ש''ח  בשנת 2011 אולם סכום זה לא שיקף נכונה את מצבה הכספי של המועצה .
 
בעקבות התרעות בפני המבקר החיצוני של המועצה האנטי דתית גבעת שמואל, רו"ח בנימין קרמר, בוצעה הערכה מחדש של ההתחייבות ע"י אקטואר חיצוני שהגיע למסקנה כי ההתחייבות האמיתית של המועצה הדתית לעובדיה עומדת בשנת 2016 ע"ס 10,524,009 ש''ח.
 
תופעה זו קנתה מקום של כבוד בקרב במועצות הדתיות וכך התבטא ח"כ בני אלון ז"ל:
 
המצב הנוכחי הוא חילול השם והוא בושה. סעיף 14 בחוק נותן רצף פנסיה - מורה שחינך בבית ספר יסודי
 
במשך 20 שנה קיבל מינוי פוליטי כראש מועצה דתית, והוא יקבל מקופת המועצה הדתית 22 שנות פנסיה, על חשבון הציבור ...קופת מועצה דתית שצריכה לדאוג למקוואות, לסידורים, לתשמישי קדושה, צריכה גם לדאוג לחמש פנסיות של מינויים פוליטיים, המצב נורא. סעיף 14 צריך להיות מבוטל כולו. זהו סעיף שדואג לריפוד המינויים
 
הרב ישראל לאו - הרב הראשי לשעבר במדינת ישראל
הנושא הזה ש- 92% מתקציב המועצה הדתית הולך למשכורות ונשאר פחות מ- 10% לשירות הדתי נטו, קרי, המקוואות, העירוב, שיעורי התורה, אחזקת בתי הכנסת, קליטה רוחנית של עולים, מכונים לבר-מצווה וכדומה.
 
אפשר בהחלט להקדיש יחם גדול יותר לשירותים הדתיים עצמם, וממילא גם התדמית של המועצה הדתית תהיה יותר הסברתית, יותר מחנכת, יותר דואגת לשיעורי תורה, יותר מקרבת בין דתיים לבין אלה שאינם דתיים. היא תהיה שונה מכל מה שאנחנו מכירים היום. הדבר הזה בידינו וניתן לעשותו.
 
הגיע הזמן לדרוש את ביטולה של המועצה האנטי דתית גבעת שמואל. זה האינטרס של כל תושבי העיר דתיים וחילונים כאחד. יש להעלות זאת כדרישה מנציגי הציבור מכל המפלגות, אף אחד מאיתנו לא ירגיש בהבדל
  בשקלים לשנת 2017 ב  %
תקציב המועצה האנטי דתית גבעת שמואל 3,471,803  
     
הוצאות שכר    
תשלומי שכר שוטפים לשנת 2017 1,578,308  
, שכר גמלאים 458,196  
התחיבות בגין פדיון דמי מחלה, חופשה 800,869  
     
הוצאות משרדיות 204,655  
סה"כ הוצאות מועצה אנטי דתית גבעת שמואל לשנה השוטפת 3,042,028 סכום זה של הוצאות שכר מהווה 88% מסך הכנסות המועצה האנטי דתית גבעת שמואל לשנת 2017
ובנוסף....    
 
התחיבות לתשלום פנסיה תקציבית לעובדים מעל גיל 55
 
 
9,445,404 לפי הערכת אקטואר מיום 17/6/2018
לא נכללת בדוחות הכספיים!!!

 
 
 
תגובת השר לשרותי דת  יצחק וקנין : התפרסמה ח' תשרי תש"פ
 
"היום אין מועצה שלא משלמת משכורות לעובדים בזמן. אין מועצה דתית גרעונית ורוב המועצות הדתיות מתנהלות לבד ללא חשב מלווה, ללא תוכנית הבראה, "
 
 
 
תגובת הרב אברהם משיח , רו"ח:  במגזר הפרטי קוראים למצב מעין זה פשיטת רגל או חשש להנחת: "עסק חי", אבל שפר מזלה של המועצה הדתית בגבעת שמואל והיא אינה עומדת לביקורת של המגזר הפרטי.
 
 
 איך זה מתבטא בדוחות הכספיים
 
 חזרה לתפריט הראשי
 
חזרה לראש הדף