header
 
יש שסומכים לחלוטין על שרותי הדת שמעניקה המועצה הדתית, הם סומכים על התכנית הגדולה, על ההתנהלות האינרטית, הסטיכית, שהמועצה הדתית מתנהלת מימים ימימה. וכל נושאי הדת עומדים על תילם.
גישת ה"סמוך" מביאה לכך שלולא התערבות פעילה ואכפתית העסק אולי לא נראה כהולך להתמוטט אך המצוי בסוד הענינים יודע לאיזה כיוון הוא זורם.
 
ב 15 שנים האחרונות נתבקש הרב משיח אברהם שליט"א להחליף את הרב הראשי הרב יעקב זינגר ז"ל במתן פסיקה שוטפת בדני טהרה, עריכת חופות ואף שימש כדיין בבית דין של הרב זינגר ז"ל.
הרב אברהם משיח, רו"ח יליד רמת גן, הינו בוגר ישיבת מרכז הרב, תושב גבעת שמואל מזה כ 25 שנה. בעל סמיכה מלאה לרבנות עיר מוכר ומוערך על ידי הרבנים המקומיים, וידוע במתן שיעורים ברחבי העיר ובפסיקותיו ההלכתיות.
 
במסגרת פעילותו הציבורית לצד הרב זינגר התריע הרב משיח, על פעילות המועצה הדתית אשר אינה עולה לכאורא בקנה אחד עם הנדרש מגוף ציבורי ומעל לכל הגובלת בפגיעה במתן שרותי דת בסיסיים.
 
הכשרתו ההלכתית של הרב אברהם משיח כרב עיר ונסיונו בביקורת דוחות כספיים כרואה-חשבון ומעל לכל שימושו בפועל לצידו של הרב   זינגר מאפשרים לרב משיח מבט מעמיק בהתנהלות המועצה הדתית ופעילותה המעלה תמיהות שמא חלוקת התקציב הציבורי ביחס לזיקה במתן שרותי דת הינה פרי דמיון.
לצער כולנו העלמת עובדות מהציבור והשתקת ביקורת הינם תפריטו הקבוע  של זה המתריע על אי סדרים.
באתר זה מביא הרב משיח את מסקנותיו ביחס לפעילות המועצה הדתית בגבעת שמואל. מסקנות אלו הובאו לפתחם של אנשי ציבור וביניהם סגן ראש העיר והאחראי על הביקורת הפנימית בעיר. (פגישה שנערכה בקפה-קפה ב - 30/4/2019)
 
לאחר שהובהר כי הרב משיח מוכן לחשוף את הממצאים ללא קבלת תמורה, סוכם שהרב יוזמן לביקורת ספרי החשבונות יחד עם מבקר המועצה מר דוד שרון.
 
הרב משיח ותושבי גבעת שמואל עדיין מחכים.
 
בואו נתחיל לשאול שאלות לגבי הגדרת תפקידם של נושאי משרה במועצה הדתית, כישוריהם, רמת שכרם, ואופן תפקודם.
 
- לקבלת מספר תובנות ראה מועצה אנטי-דתית בגב"ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
באתר זה מגיש הרב אברהם משיח שליט"א, מגבעת שמואל,
מגוון נושאים ללימוד והעשרה וכן כלים מעשיים לחיי היום יום כגון:
 
קריאת התורה בטעמים

 מאמרים לפרשת השבוע 

שאלות ותשובות בנושא שבת חגים מצוות התלויות בארץ

וכן בנושאים הקשורים למעגל החיים: מילה , תפילין, חופה וקדושין
 
וב"ארגז הכלים" ניתן למצוא סידורי תפילה בנוסחים השונים

 
כמו כן ניתן ליצור קשר...