header
 

מינויים פוליטיים

עם עליית כוחה של תנועת ש"ס הוחלפו מקורבי המפד"ל במקורבי ש"ס. גם בגבעת שמואל הוחלף יו"ר המועצה הדתית מר ברקוביץ'  ביו"ר המועצה הדתית הנוכחי. קשריו של זה האחרון הועילו  אף לסדרו   למשרת ממונה על הרבנות בקרית אונו.

מבקר המדינה מזהיר כי בחירת בעלי תפקידים למועצה הדתית משרתת אינטרסים אישיים, לרבות אינטרסים פוליטיים.

ח"כ בני אלון ז"ל:

אני זוכר שש"ס רצו לסגור את המועצות הדתיות כי זה היה של המפד"ל. ראו ש"ס כי טוב ונעים ויש בזה בור שומן טוב של מינויים, היום הם חוברים יחד.

יש להבין שבמצב הזה מופיעים עסקנים שקיבלו מינויים פוליטיים, הם משפילים גם את כבוד התורה וגם את הרמה הפוליטית והמצב הזה בלתי נסבל. כדאי לדאוג שקופת המועצה הדתית תהיה מיועדת רק לשירותים
דתיים, צריך לשנות את המצב ולעשות מהפכה.   אולי נחשוב קדימה, מה יהיה אם ראש מועצה דתית
והסגנים לא יקבלו שכר. אני לא מדבר על המינויים. לקדש את המינויים הפוליטיים עם הפנסיות, עם
השכר בגלל שזה נוח למפלגות דתיות, אני חושב שהדבר רע.

הרב בקשי דורון - הרב הראשי לישראל.

 מועצה דתית צריכה לתת שירותים. כמו שבכל קהילה היה רב קהילה שנתן את השירותים הדתיים, ברור שבכל עיר ועיר צריך זרוע בכפוף לרבנים הראשיים שצריכים לדאוג לשירותים הדתיים.

דבר אחד ברור, המפתח לכל הרעות הגדולות שאנחנו מכירים, הוא המפתח המפלגתי, בגלל זה צריך לקחת את האנשים הלאו דווקא מוכשרים, ובגלל זה אנחנו סובלים. כמי שנמצא 27 שנה בחדר של מועצה דתית, אם כרב שכונה, אם כרב עיר, וברוב השנים גם מקבל משכורת מהמועצות הדתיות, המועצות הדתיות בנויות לפי ההרכב המפלגתי של העיריה ובתאום משדר הדתות, זאת רעה חולה.

איך זה מתבטא בדוחות הכספיים

חזרה לתפריט הראשי
  
אם ברצונך להגיב
 
ניתוח דוחות כספיים של המועצה האנטי דתית גבעת שמואל
 
כיצד מוליכים שולל את המבקר הפנימי בעיריית גבעת שמואל
 
לקבלת דוחות כספיים המלאים של המועצה האנטי דתית
 
אודות הרב אברהם משיח, רו"ח