header
 
 
סדר הפרשת חלה:

הלש עיסה מחמשת מיני דגן כדי לאפות אותה, חייב להפריש ממנה חלה, אם יש בה קמח כשעור. השעור החייב בחלה הוא יותר מקילו וחצי. ויש אומרים קילו ורבע, לפיכך מפרישים חלה מקילו ורבע בלא ברכה, ואין מברכים אלא אם יש שם  קמח דגן.
קמח של תפוחי אדמה, של אורז ושל תירס אינו בכלל קמח דגן:
וזה סדר ההפרשה:

חותך מן העיסה חתיכה גדולה כזית ומברך:
 
בָּרוּךְ אַתָּה יהוה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַפְרִישׁ חַלָּה מִן הָעִסָּה:
ואומר - הֲרֵי זוֹ חַלָּה:

ואת החלה המופרשת שורפים באש או גונזים אותה דרך כבוד: