header

_/
 

טובות הנאה

_
 טובות הנאה לבכירים

שחיתות נופשים על חשבון משלם המיסים
בכירי המועצה הדתית ובני משפחותיהם ישתתפו בסוף שבוע  במלון כינר שליד הכנרת, המוגדר כ"-יום עיון" וכל זאת  על חשבון משלם המיסים.
 
עו"ד מאיר שפיגלר, מנכ"ל הרשות הארצית לשירותי דת, מסר בתגובה:
כמנכ"ל הרשות הארצית לשירותי דת הוצאתי הוראה מפורשת מאז שנת 2004 האוסרת באופן מוחלט על המועצות הדתיות להשתתף )לסבסד (עובדים כולל נבחרים של המועצות הדתיות היוצאים לימי עיוןהשתלמויותהוראה וכו'.
 
למען הסר ספק בתאריך 10/1/07 הוצאתי מכתב חד משמעי לכל המועצות הדתיות האוסר עליהם להעביר ולו שקל אחד לטובת אלה מקרב עובדי / נבחריה מועצות הדתיות.
 
 
. " זו שחיתות פוליטית אחת גדולה.
זה הפך להיות מקום לג 'ובים וכיבודים למפלגות דתיות. אין עם מי לדבר, כולם חוגגים על חשבון האזרחים, שירות? הצחקתם אותי. המועצות הדתיות הם גוף עצמאי. אף אחד לא יכול לכפות עליהם כלום, וככה בדיוק זה נראה.
 
ומי שכן הגון, אין לו אמירה בתוך המערכת הזו.

 זה פשוט הרס דתיוידי כולם קשורות כל כך יפהמישהו צריך לבוא ולשחרר את כולם לחופשי".
 
 
בשנת 2016 היו הוצאות המועצה עבור השתלמות ודמי חבר בסך 31,187 ש''ח.
 

אני אברהם משיח רב ורואה חשבון מוסמך מתחייב לסגור את המועצה הדתית בדבעת שמואל ולהסיר את ידיות הדלתות.   מחלקה בעירייהכמו שיש בחלק מהמקומותוהתנאים יהיו  זהים לעובדי רשויות מקומיות,  כולל פיקוח.
 
 
 איך זה מתבטא בדוחות הכספיים

חזרה לתפריט הראשי
  
אם ברצונך להגיב
 
ניתוח דוחות כספיים של המועצה האנטי דתית גבעת שמואל
 
כיצד מוליכים שולל את המבקר הפנימי בעיריית גבעת שמואל
 
לקבלת דוחות כספיים המלאים של המועצה האנטי דתית
 
אודות הרב אברהם משיח, רו"ח
 
חזרה לראש הדף