header

_/
 

נפוטיזם

_
נפוטיזם-  העסקת בני משפחה
 
אשתו של  עובד המועצה האנטי דתית מועסקת בתור אחראית על הדרכת כלות לקראת חתונה. מתוקף תפקידה היא מצרפת לרשימת המדריכות נשים בישוב, לפי קריטריונים שאינם עולים בלשון המעטה עם טובת הכלות הצעירות שאין ידן משגת.
 
 כך על פי עדות של מוסמכת להדרכת כלות בעלת תעודה, סירבה  האחראית לצרפה כמדריכת כלות מן המניין בתואנה של פגיעה בפרנסת המדריכות הותיקות.
 

  ברצוני להודות לציבור תושבי גבעת שמואל על הלחץ הציבורי שהביא להפסקת התופעה.
 
נכון לשנת 2019 למיטב ידיעתי אין העסקת בני משפחה במועצה.
 
 נשבר "נומרוס קלאוזוס" של מדריכות טהרה במועצה אנטי דתית גבעת שמואל
 
 
איך זה מתבטא בדוחות הכספיים

חזרה לתפריט הראשי
  
אם ברצונך להגיב
 
ניתוח דוחות כספיים של המועצה האנטי דתית גבעת שמואל
 
כיצד מוליכים שולל את המבקר הפנימי בעיריית גבעת שמואל
 
לקבלת דוחות כספיים המלאים של המועצה האנטי דתית
 
אודות הרב אברהם משיח, רו"ח
 
חזרה לראש הדף